Zdravé město Mladá Boleslav

>Diskutujeme s veřejností
>Pořádáme osvětové kampaně
>Realizujeme projekty
ObrázekRodinné sportovní hry
ObrázekMladé fórum 2015
ObrázekDny bez úrazu 2015
ObrázekZeměfest 2015
ObrázekFórum ZM 2015
ObrázekSídliště, jak dál
ObrázekFórum ZM 2015
ObrázekRodinné sportovní hry
ObrázekMladé fórum 2015
ObrázekSídliště, jak dál
ObrázekDny bez úrazu 2015
ObrázekZeměfest 2015
AR
Aktivní rodina

Mistní Agenda 21 (MA21)

Dokument Agenda 21 byl přijat na summitu OSN v Rio de Janeiro v roce 1992. Jedná se o globální strategický a akční plán světového společenství, který stanovuje konkrétní kroky směrem u udržitelnému rozvoji.

Ročenka Zdravého města 2012

Hezké pozdravy čtenářům „Ročenky“ od týmu Zdravého města.

Ohlédnutí za rokem 2012 je pro Zdravé město velmi příjemné a byl to rok v tomto projektu zcela průlomový. Nový tým Zdravého města pod vedením náměstka primátora Mgr. Daniela Marka (politik Zdravého města) a Ing.arch. Jindřicha Zítky (vedoucí Projektu Zdravé město) měl zcela poprvé možnost v rozsahu celého roku realizovat aktivity tohoto projektu ve spolupráci s Komisí Zdravého města dle schváleného rozpočtu a také zcela poprvé dle nosného tématu pro rok 2012. Hlasováním v komisi bylo tématem pro rok 2012


zvoleno téma „Mobilita a veřejný městský prostor“. Harmonogram projektu Zdravého města tak do národních kampaní jako je např. Den země – Zeměfest, Dny zdraví nebo Evropský týden mobility začlenilo vždy i něco navazující na nosné téma roku.

Jaro roku 2012 bylo pro obyvatele města v sobotu 14.dubna opět slunečné s úžasným programem Zeměfestu v parku Výstaviště. Tento již v pořadí pátý ročník přilákal bezmála tři tisíce lidí. Doprovodným programem v rámci Týdne země byla výstava s názvem „Proměny města“ a také přednáška „Město jako obývák“, vše ve Vzdělávacím centru Na Karmeli.

Letní období zahájila další již tradiční akce Zdravého města a to tzv. Fórum Zdravého města, kde veřejnost formuluje svým pohledem i názorem Desatero problémů města v aktuálním roce. V pondělí 21.května se tak necelá stovka obyvatel města sešla u diskusních stolů a určila Desatero problémů, které by vedení města mělo přednostně řešit. O konečném výsledku a pořadí navržených problémů rozhodlo hlasování a určené Desatero problémů bylo ověřeno anketou na webu www.zmmb.cz Anketa ověřila pouze sedm určených problémů z Fóra Zdravého města a v anketě se sešlo na 700 hlasů. Občané si například přáli celoroční sportovní halu s rozumným vstupným a dále je také zajímal technický stav škol a školek nebo výstavba krytého bazénu. „ Chtěl bych všem poděkovat, že se zajímáte o dění ve městě, že přinášíte nové myšlenky na zkvalitnění života a aktivně se účastníte této diskuse“, poděkoval náměstek Marek osobně i prostřednictvím médií aktivním obyvatelů města.

Po prázdninovém a letním dovolenkovém odpočinku se v září odstartoval již v pořadí pátý ročník Sportovních her seniorů. Slavnostní zahájení proběhlo v pondělí 17.září před budovou 6 zš v Jilemnického ulici. „Jsme velmi rádi, že můžeme tuto akci podporovat a sledovat tak radostné chvíle seniorů při této sportovně-společenské akci“, řekl náměstek primátora Daniel Marek. Zdravé město Mladá Boleslav podpořilo v roce 2012 tuto akci částkou 20 tis Kč ze svého rozpočtu a Odbor školství, kultury a tělovýchovy Magistrátu města podpořil tuto akci částkou 25 tis Kč.

V úterý 18.září proběhlo zcela poprvé ve městě naprosto unikátní plánovací pracovní setkání občanů města na téma proměny veřejného městského prostoru. Co se tam dělo? Komise Zdravého města na svém jednání určila jako zadání práce pro tento první ročník prostor náměstí Republiky. Za odborného vedení odborníků z  Nadace Partnerství veřejnost sama určila problémy dané lokality a navrhla způsob řešení, který byl předložen vedení města k postupnému naplánování realizace. Tato akce tak zcela naplnila nosné téma roku 2012 – Mobilita a veřejný městský prostor. „Velmi nás potěšila účast obyvatel z okolí náměstí a věřím, že se akce všem líbila“ dodal vedoucí Projektu Zdravého města Jindřich Zítka.

Téma mobility jistě naplnila také další akce a to tzv. Boleslavská kolopěška. Návštěvníci akce přišli pěšky či přijeli na kole, bruslích či koloběžce na oslavu 5 ti let od otevření Vzdělávacího centra Na Karmeli. Pro návštěvníky bylo připraveno otevření tzv. Časové osy v podzemní chodbě, dále start Boleslavských okruhů a v rámci Evropského týdne mobility i možnost zdarma svezení se na elektrickém vozítku Segway i ukázka elektromobilů. Hudební doprovod i grilovačka rádia Jizera měla velký úspěch. Čtvrtek 20.září v areálu Na Karmeli se opravdu vydařil.

Zdraví boleslavanů a jak žít naplno? To byl název akce dne 4.řijna, kterou Zdravé město zrealizovalo v rámci národní kampaně Dny Zdraví. Veřejnosti byla představena dlouhodobě zpracovávaná Demografická studie, která odhalila zdravotní stav populace města.

Nadace správného životního stylu, se v rámci letošního Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity rozhodla podpořit ty, kteří dbají o své zdraví a ve spolupráci se společností COLMEX finančně podpořila 100 žadatelů, kteří si u této společnosti vybrali 1 až 3 cvičební prvky pro venkovní fitness. Projekt Zdravé město svou aktivitou zareagoval na poptávku obyvatel města Mladá Boleslav po tomto druhu volnočasové aktivity a podal žádost o nadační příspěvek. Potvrzení o přidělení nadačního příspěvku bylo v měsíci květnu zasláno vedení města a ihned byla zahájena příprava realizace tohoto projektu. Aktivitou Projektu Zdravého města tak byl zajištěn nadační příspěvek ve výši 101 tis Kč se spoluúčastí žadatele ve výši 50 tis Kč. Zdravé město tak zajistilo realizaci projektu pro širokou veřejnost ve výši investice 151 tis Kč. "Jsem velmi rád, že jsme mohli o tak zajímavou pohybovou aktivitu doplnit prostor parku Štěpánka", dodal vedoucí Projektu Zdravé město Ing.arch. Jindřich Zítka. Tyto venkovní fitness prvky jsou určeny pro seniory, dospělé i mládež. Cvičení na nich je snadné, bez velké námahy, zábavné a pro všechny generace. "Připomínky a názory veřejnosti plníme ve Zdravém městě a tento projekt je toho příkladem" řekl náměstek primátora Mgr. Daniel Marek. Umístění k dětskému hřišti vychází z práce s veřejností a Komise Zdravého města jednoznačně a prioritně určila toto umístění. Dospělí tak mohou cvičit v příjemném prostředí parku a mají při tom své děti pod dohledem na dětském hřišti.

Podzim a konec roku 2012 byl ve znamení nutného splnění kritérií Národní sítě Zdravých měst ČR a Mladá Boleslav za svou činnost v roce 2012 obhájila prestižní kategorii C v hodnocení kvality.

"Jsem velmi potěšen, že Zdravé město Mladá Boleslav získalo na 25 certifikátů v podobě průkazů pro každou proškolenou osobu a že jsme tento vzdělávací program mohli nabídnout zástupcům Magistrátu města, Infocentra, Městské policie, Muzea, Zdravotní pojišťovny Škoda, Zdravé školy - 5ZŠ, Mateřské školky Laurinka, DPS, Rodinné poradny, Ekocentra DDM, ale i dobrovolníkům" řekl náměstek Daniel Marek při slavnostním předávání certifikátů Projektu – Přátelská místa, které proběhlo 14.ledna 2013. Tento projekt probíhal koncem listopadu 2012 ve spolupráci se zástupci Českého červeného kříže.

Děkujeme všem za spolupráci v roce 2012 a do roku 2013 vstupujeme s tématem „Zdravé dítě“.

Článek publikován 04.02.2013 - 14:22
Zdravé město Mladá Boleslav

Komentáře


Momentálně žádné komentáře.


Copyright (c) 2012 Zdravé město Mladá Boleslav - Všechna práva vyhrazena / All rights reserved.

Zásady o používání Cookies

Stránky vytvořilo studio Web-Style.cz