Zdravé město Mladá Boleslav

>Diskutujeme s veřejností
>Pořádáme osvětové kampaně
>Realizujeme projekty
ObrázekRodinné sportovní hry
ObrázekMladé fórum 2015
ObrázekDny bez úrazu 2015
ObrázekZeměfest 2015
ObrázekFórum ZM 2015
ObrázekSídliště, jak dál
ObrázekFórum ZM 2015
ObrázekRodinné sportovní hry
ObrázekMladé fórum 2015
ObrázekSídliště, jak dál
ObrázekDny bez úrazu 2015
ObrázekZeměfest 2015
AR
Aktivní rodina

Mistní Agenda 21 (MA21)

Dokument Agenda 21 byl přijat na summitu OSN v Rio de Janeiro v roce 1992. Jedná se o globální strategický a akční plán světového společenství, který stanovuje konkrétní kroky směrem u udržitelnému rozvoji.

Co nového ve Zdravém městě Mladá Boleslav?

Příjemné jarní dny a v tomto článku se koukneme na to co pro Vás Zdravé město Mladá Boleslav chystá a co se již podařilo od ledna zrealizovat.
Město Mladá Boleslav jako řádný člen Národní sítě Zdravých města a obcí ČR odvedlo ze svého rozpočtu roku 2016 členský příspěvek, který je každoročně stanoven dle potvrzeného počtu obyvatel s trvalým pobytem k 31.12.2015. Pro zajímavost čtenářů uvádíme, že matrika potvrdila tento počet obyvatel města v hodnotě 38.226 obyvatel. NSZM ČR má 129 členů s regionálním vlivem na 2104 měst a obcí, ve kterých žije 5,448 milionu obyvatel což činí 52% populace ČR. Jsme velmi rádi, že můžeme patřit k tomuto elitnímu týmu, který svou činností směřuje ke zdravějšímu životu obyvatel v místě jejich bydliště.
Komise Zdravého města zahájila svou činnost v tomto roce na svém jednání ve středu 24.února a schválila návrh čerpání rozpočtu na akce, kampaně a projekty, které jistě obohatí život místních obyvatel. Změnou v tomto roce ve složení komise je v novém zástupci za organizaci DDM a Ekocentra Zahrada a tou osobou nyní bude Alena Holíková a velmi se těšíme na spolupráci.
„Aktivní rodina“ – tento úspěšný projekt roku 2015 byl slavnostně ukončen a vyhodnocen ve středu 17.února v restauraci U Hymrů. Zdravé město v tento den spojilo sílu s partnerem akce a to rádiem Signál. Dary od oficiálního partnera této akce, kterým byla firma ŠKODA-AUTO a.s., byly slosovány ze všech sebraných hracích karet a seznam výherců byl uveřejněn na webových stránkách www.zmmb.cz  Celkem 54 losovaných cen osobně předával náměstek primátora Mgr. Daniel Marek. Velmi děkujeme všem partnerům i účastníkům a gratulujeme všem výhercům. V roce 2016 se těšíme na účast veřejnosti v projektu „Aktivní rodina“.
Rok 2016 bude také výrazně zaměřen na prevenci v oblasti dopravní výchovy a snížení úrazovosti v dopravním provozu. Zdravé město navázalo užší spolupráci s Centrem služeb pro silniční dopravu, které organizuje BESIP ČR. Koordinátor této organizace pan Milan Vaníček navrhnul celkem 4 zajímavé akce, které bude Zdravé město postupně realizovat. Těšit se můžete na program dopravní výchovy v Mateřských školách, vznik Dětské policie na Základních školách, která bude přímo v terénu s Policií ČR a Městskou policií odměňovat řidiče za ohleduplnou jízdu před školou a opačně také kárat ty neohleduplné řidiče. Všichni řidiči by mohli uvítat tzv „Odpoledne s BESIPem“, které je zaměřeno na nácvik praktických dovedností jako je jízda zručnosti, couvání apod….Připravované akce doplní rodinná akce ve formě soutěže na dopravním hřišti. Mladá Boleslav je městem automobilů s hustou dopravní zátěží a je velmi důležité věnovat pozornost osvětovým akcím v tématu dopravy a provozu na komunikacích.
Jarní měsíc duben bude plný velmi zajímavých akcí. V předchozích dvou letech pořádalo Zdravé město vždy v dubnu setkání zástupců místní mládeže a dalo jim možnost naformulovat Desatero problémů města jejich pohledem a názorem. Tento rok proběhne tzv. Mladé Fórum v úterý 12.dubna v dopoledních hodinách na 5.základní škole v Dukelské ulici, která je i nositelem titulu Zdravá škola. Program této velmi zajímavé akce bude obohacen o seznámení se s obsahem pojmu „Udržitelný rozvoj“, který je v procesu dlouhodobého plánování rozvoje města i společnosti často opomíjen. K účasti budou vyzvány všechny místní základní i střední školy.
Již tradiční akcí jara je vždy „Zeměfest“, který je vždy oslavou mezinárodní kampaně „Den Země“ a ten plánuje DDM a Ekocentrum na sobotu 23.dubna od 14h v parku Štěpánka, tak neváhejte a rozhodně neseďte doma a vyrazte za poznáním.
Koncem dubna budete mít možnost zavítat procházkou na zříceninu hradu Michalovická Putna. Zdravá mateřská škola Sluníčko pořádá pěší pochod na Putnu a tak můžete doprovodit své vnoučky a rodiny na příjemné procházce. Tato akce proběhne v sobotu 23.dubna a start bude mezi 8 a 9h od budovy školky.
Děkujeme za přízeň a budeme se těšit na společné setkání na akcích Zdravého města během roku 2016. Za celý tým Zdravého města přejí krásné jaro Mgr. Daniel Marek a Ing. arch. Jindřich Zítka.

Článek publikován 22.03.2016 - 08:52
Zdravé město Mladá Boleslav

Komentáře


Momentálně žádné komentáře.


Copyright (c) 2012 Zdravé město Mladá Boleslav - Všechna práva vyhrazena / All rights reserved.

Zásady o používání Cookies

Stránky vytvořilo studio Web-Style.cz