Zdravé město Mladá Boleslav

>Diskutujeme s veřejností
>Pořádáme osvětové kampaně
>Realizujeme projekty
ObrázekRodinné sportovní hry
ObrázekMladé fórum 2015
ObrázekDny bez úrazu 2015
ObrázekZeměfest 2015
ObrázekFórum ZM 2015
ObrázekSídliště, jak dál
ObrázekFórum ZM 2015
ObrázekRodinné sportovní hry
ObrázekMladé fórum 2015
ObrázekSídliště, jak dál
ObrázekDny bez úrazu 2015
ObrázekZeměfest 2015
AR
Aktivní rodina

Mistní Agenda 21 (MA21)

Dokument Agenda 21 byl přijat na summitu OSN v Rio de Janeiro v roce 1992. Jedná se o globální strategický a akční plán světového společenství, který stanovuje konkrétní kroky směrem u udržitelnému rozvoji.

Zdravé město komunikovalo s veřejností - bylo určeno Desatero problémů města 2014

Velkou radost udělala účast 50ti občanů z řad místní veřejnosti zástupcům Zdravého města na již tradiční akci Fórum Zdravého města s cílem určit Desatero problémů města pohledem přítomných občanů. "Úterní krásné počasí vybízelo jistě k jiným lákavějším aktivitám a velmi děkuji té skupině 50ti aktivních občanů, kteří ze svého volného času ukrojili 2 hodiny na aktivní práci pro město a nebyl jim budoucí rozvoj města lhostejný" konstatoval a poděkoval na akci přítomný náměstek primátora Daniel Marek. Za vedení města byl na akci přítomen i náměstek primátora Jiří Bouška a oba zástupci vedení města se aktivně podíleli na diskusi s veřejností u pracovních tématických stolů. Úvodní prezentace se ujal vedoucí Projektu Zdravé město Jindřich Zítka a představil tak účastníkům jak se podařilo vyřešit určené Desatero z loňského roku. "Mám velkou radost, že se podařilo vyřešit většinu určených problémů a u některých se zahájil dlouhodobější proces plnění v daném tématu", dodal Jindřich Zítka. Přítomné na akci bylo i samotné vedení Národní sítě Zdravých měst a obcí ČR s účastí předsedy Mgr. Petra Hermana a ředitele Ing. Petra Švece. Moderování akce se ujala osoba svým hlasem známá z rádia Signál Andrea Kroupová. Co se tedy u pracovních stolů vytvořilo a následně hlasováním seřadilo do výsledného Desatera?

Desatero problémů města 2014 určené na Fóru ZM 6.května :

P1 - Podpora činnosti neziskových organizací v sociálních službách a jejich osvětových programů
P2 - Bezpečné zprůjezdnění celého města pro cyklisty
P3 - Využití zatravňovacích dlaždic na nově budovaných zpevněných plochách
P4 - Mimoškolní vzdělávací aktivity - semináře
P5 - 6 - Zvýšení bezpečnosti ve městě - posílení činnosti Městské policie
P5 - 6 - Zavést "Den bez hluku"
P7 - 8 - Dostatek finančních prostředků na opravy budov ZŠ a MŠ vč. jejich areálů
P7 - 8 - Oživení podhradí - Využití objektu Poplužní dvůr
P9 - 10 - Udržení a rozšíření "0"ročníků při ZŠ - odkladové děti
P9 - 10 - Zelená vlna v dopravě - úprava semaforů


Výše uvedené Desatero bude i s ostatními nyvrženými problémy z Fóra Zdravého města ověřené internetovou anketou, která bude spuštěna od června do září. Hlasující tak budou mít možnost zasáhnout do konečného pořadí navržených problémů a dokonce je i možnost připsat svůj námět problému.
Velmi děkujeme přítomné veřejnosti za odvedenou práci a také partnerům Zdravého města za podporu a pomoc s organizací - jmenovitě Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, Klaudiánova nemocnice, Infocentrum, ŠKODA-AUTO a.s., Vzdělávací centrum Na Karmeli a Statutárnímu městu Mladá Boleslav.

Článek publikován 07.05.2014 - 09:24
Zdravé město Mladá Boleslav

Komentáře


Momentálně žádné komentáře.


Copyright (c) 2012 Zdravé město Mladá Boleslav - Všechna práva vyhrazena / All rights reserved.

Zásady o používání Cookies

Stránky vytvořilo studio Web-Style.cz