Zdravé město Mladá Boleslav

>Diskutujeme s veřejností
>Pořádáme osvětové kampaně
>Realizujeme projekty
ObrázekRodinné sportovní hry
ObrázekMladé fórum 2015
ObrázekDny bez úrazu 2015
ObrázekZeměfest 2015
ObrázekFórum ZM 2015
ObrázekSídliště, jak dál
ObrázekFórum ZM 2015
ObrázekRodinné sportovní hry
ObrázekMladé fórum 2015
ObrázekSídliště, jak dál
ObrázekDny bez úrazu 2015
ObrázekZeměfest 2015
AR
Aktivní rodina

Mistní Agenda 21 (MA21)

Dokument Agenda 21 byl přijat na summitu OSN v Rio de Janeiro v roce 1992. Jedná se o globální strategický a akční plán světového společenství, který stanovuje konkrétní kroky směrem u udržitelnému rozvoji.

Zdravé město představilo Analýzu a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města

Autor: Šubrt Pavel.

Město Mladá Boleslav má novou analýzu ukazatelů zdravotního stavu obyvatel. Nechalo ji zpracovat Zdravé město Mladá Boleslav ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Praha a ve středu ji představilo ve Vzdělávacím centru na Karmeli v rámci osvětové a relaxační akce Jednou jsi dole, jednou nahoře. Prezentaci analýzy uvedl její autor MUDr. Miloslav Kodl ze SZÚ a v rámci besedy vystoupili i zástupci Škody Auto a Zaměstnanecké pojišťovny Škoda. Kompletní text analýzy najdete v sekci ke stažení na stránkách Zdravého města www.zmmb.cz.

--------------------------------------------------------------------------------

Analýza představuje dokument s řadou údajů, grafů a komentářů o rozsahu téměř 50 stran. Monitoruje a porovnává zdravotní stav populace města se srovnatelnými údaji v krajském i celostátním měřítku. Vedoucí projektu Zdravé město Jindřich Zítka uvedl, že dalším velkým úkolem bude nyní spolu s odborníky vypracovat na základě této analýzy zdravotní plán. Jeho cílem by měla být série doporučení a opatření, která by měla situaci či trend u jednotlivých rizik a onemocnění v Mladé Boleslavi přinejmenším srovnat vždy do kladných čísel v dané kategorii.
Akce jednou jsi dole, jednou nahoře uspořádalo Zdravé město spolu s s Linkou důvěry SOS a ostatními partnery v rámci mezinárodní kampaně Dny Zdraví. Součástí tohoto odpoledne byly ukázky sebepoznávacích programů, ukázky z psychoterapeutické praxe i hudební vystoupení Václava Kořínka. Akce se zúčastnil náměstek primátora Daniel Marek, mezi hosty nechyběli Sabina Laurinová a hokejista Petr Nedvěd, prezentaci analýzy si přišel poslechnout také náměstek primátora Jiří Bouška.

A co se z analýzy mimo jiné dozvíte? Například to, že v posledních letech dochází v celé republice, ale i Evropě k trvalému stárnutí populace, které je dokumentováno indexem stáří. V Mladé Boleslavi dochází rovněž k růstu tohoto ukazatele, je však u mužů i u žen na nižší úrovni než v ČR, což znamená, že v Mladé Boleslavi je mladší populace. Nejčastěji lidé umírají na onemocnění srdce a cév, nejinak tomu je i v Mladé Boleslavi, umírá na ně 48% lidí – ženy častěji (53%) než muži (44%). Podíl úmrtnosti na tato onemocnění je u mužů i žen v Mladé Boleslavi prakticky totožné jako v ČR (54% a 45%). Na druhém místě jsou zhoubné nádory s 32% u mužů a 27% u žen. Na 3. místě v úmrtnosti jsou poranění (úrazy) a otravy s téměř 7% úmrtí u mužů a 3% u žen. Specifická úmrtnost na kardiovaskulární, nádorová a další onemocnění nevykazuje v Mladé Boleslavi žádné zásadní rozdíly ve srovnání s vývojem v porovnávaných lokalitách. V některých případech je mírně nad, jindy zase pod republikovým průměrem. Rozdíly jsou však minimální a stěží pozorovatelné. Za zmínku stojí obrácený trend vývoje úmrtnosti na nádorové onemocnění a výskytu nových případů onemocnění. Platí pro obě pohlaví. Není typický pouze pro Mladou Boleslav, ale má v ČR obecnou platnost. Naznačuje zvyšování účinnosti léčby a snad i záchyt onemocnění v časnějších stádiích.
Kojenecká i novorozenecká úmrtnost vykazují klesající trend, ale radikálněji než v ČR stoupá počet novorozenců s nízkou porodní hmotností. Znatelně klesá počet samovolných potratů a vrozených vývojových vad je v Mladé Boleslavi nejméně ze sledovaných oblastí. Celková incidence nádorů se v Mladé Boleslavi vyvíjí v jakýchsi vlnách, chvíli vzestupných, pak zase klesajících. V sumě však dochází ke zvyšování incidence.
Z těchto i dalších uvedených skutečností vyplývá, že ve většině popsaných ukazatelů se jejich charakteristika zásadně neodlišuje od hodnot srovnávaných oblastí, případně je spíše pozitivnější. Největším problémem může být incidence nově hlášených nádorových onemocnění, většina z nic je nad úrovní ČR. Jejich výskyt by bylo jistě nadále pečlivě sledovat. Statistiky pro město bohužel nedovolují podrobnější analýzy i dalších lokací, bylo by však možné vyjít ze statistik okresu, které jsou však odlišně koncipovány a proto nemohly být použity k přímému srovnání

Velké poděkování patří partnerům přednáškového podvečeru - Doc. MUDr. Miroslav Bartoš (ŠKODA-AUTO a.s. - Ochrana zdraví), Ing. Jiří Těhan (Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA) a MUDr. Miloslav Kodl (Státní zdravotní ústav Praha).

Článek publikován 10.10.2013 - 09:09
Zdravé město Mladá Boleslav

Komentáře


Momentálně žádné komentáře.


Copyright (c) 2012 Zdravé město Mladá Boleslav - Všechna práva vyhrazena / All rights reserved.

Zásady o používání Cookies

Stránky vytvořilo studio Web-Style.cz