Zdravé město Mladá Boleslav

>Diskutujeme s veřejností
>Pořádáme osvětové kampaně
>Realizujeme projekty
ObrázekRodinné sportovní hry
ObrázekMladé fórum 2015
ObrázekDny bez úrazu 2015
ObrázekZeměfest 2015
ObrázekFórum ZM 2015
ObrázekSídliště, jak dál
ObrázekFórum ZM 2015
ObrázekRodinné sportovní hry
ObrázekMladé fórum 2015
ObrázekSídliště, jak dál
ObrázekDny bez úrazu 2015
ObrázekZeměfest 2015
AR
Aktivní rodina

Mistní Agenda 21 (MA21)

Dokument Agenda 21 byl přijat na summitu OSN v Rio de Janeiro v roce 1992. Jedná se o globální strategický a akční plán světového společenství, který stanovuje konkrétní kroky směrem u udržitelnému rozvoji.

Veřejnost navrhla Desatero problémů města 2013

Za krásného počasí dne 15.května našla boleslavská veřejnost 2 hodiny svého času pro naformulování Desatera problémů města pro rok 2013. Ve vzdělávacím centru Na Karmeli se na Fóru Zdravého města sešlo 70 osob u celkem 9ti tématických pracovních stolů. Definované problémy byly vždy po prezentaci od jednotlivých stolů zapsány na hlasovací tabuli a následně o nich bylo hlasováno. Každý řádně zapsaný účastník této akce měl k dispozici vždy 2 hlasy a ty mohl dle svého uvážení dát k jakémukoli navrženému problému. Součet hlasů u jednotlivých problémů určil výsledné Desatero a to bude následně ověřeno webovou anketou, která poběží od poloviny června až do poloviny září na webu Zdravého města www.zmmb.cz Vzhledem k matematické skutečnosti stejného počtu hlasů se nedalo určit přesné pořadí a na 8 a 9 místě a také na místě 10 - 11 - 12 viz výpis pořadí níže. Do webové ankety postupují všechny zapsané problémy z hlasovací tabule v celkovém počtu 17. Děkujeme ještě jednou všem kdo s námi přišel naformulovat Desatero 2013.
 
Desatero problémů města 2013 z Fóra Zdravého města :
 
P1 - Vytvoření "Fondu" na rozvoj a podporu sociálních služeb ve městě - podpora činnosti neziskových organizací
P2 - Přírodě blízké hřiště pro děti - tzv "Přírodní hřiště"
P3 - Podpora osvětových programů pro duševní zdraví
P4 - Rozšíření možností v rámci klubu seniorů - otevírací doba, kapacita
P5 - Šetrná revitalizace parku Štěpánka - respektovat zájmy uživatelů
P6 - Revitalizace dětských hřišť a parků - lanové prvky
P7 - Zavést do základních škol funkci školního psychologa
P8 - 9 - Propojení zelených ploch v rámci města - biokoridory
P8 - 9 - Alespoň jeden den v týdnu "Den bez hluku"
P10 - 11 - 12 - Sankce za vyhazování nedopalků mimo odpadkové koše a důslednější kontrola dodržování zákazu kouření na určených místech
P10 - 11 - 12 - Publikace o Mladé Boleslavi - cestovní ruch, vícejazyčná
P10 - 11 - 12 - Chybí stojany na kola - na chodnících a cyklostezkách
 
Článek publikován 16.05.2013 - 07:17
Zdravé město Mladá Boleslav

Komentáře


Momentálně žádné komentáře.


Copyright (c) 2012 Zdravé město Mladá Boleslav - Všechna práva vyhrazena / All rights reserved.

Zásady o používání Cookies

Stránky vytvořilo studio Web-Style.cz