Zdravé město Mladá Boleslav

>Diskutujeme s veřejností
>Pořádáme osvětové kampaně
>Realizujeme projekty
ObrázekRodinné sportovní hry
ObrázekMladé fórum 2015
ObrázekDny bez úrazu 2015
ObrázekZeměfest 2015
ObrázekFórum ZM 2015
ObrázekSídliště, jak dál
ObrázekFórum ZM 2015
ObrázekRodinné sportovní hry
ObrázekMladé fórum 2015
ObrázekSídliště, jak dál
ObrázekDny bez úrazu 2015
ObrázekZeměfest 2015
AR
Aktivní rodina

Mistní Agenda 21 (MA21)

Dokument Agenda 21 byl přijat na summitu OSN v Rio de Janeiro v roce 1992. Jedná se o globální strategický a akční plán světového společenství, který stanovuje konkrétní kroky směrem u udržitelnému rozvoji.

Na Karmeli se plánovala budoucí podoba náměstí Republiky

Necelá dvacítka obyvatel z lokality náměstí Republiky přišla v úterý 18.září v 17h na plánovací setkání s tématem proměny veřejného městského prostranství. V rámci letošního nosného tématu Projektu Zdravé město, které je "Mobilita a veřejný městský prostor" iniciovalo toto setkání s občany právě Zdravé město Mladá Boleslav. V lokalitě bylo rozneseno na 240 pozvánek týden před konáním akce. Úvodního slova se ujal vedoucí Projektu Zdravé město Ing.arch. Jindřich Zítka, který přivítal přítomné i odborné garanty z Nadace Partnerství. Celá akce již dále probíhala v režii Mgr. Martina Nawratha a Ing.arch. Roberta Sedláka z Nadace Partnerství, kteří mají bohaté zkušenosti z obdobných projektů z jiných měst ČR. Formou otázek a odpovědí se zapisováním kladů, záporů a námětů, formulovali přítomní občané svůj názor na budoucí podobu náměstí Republiky. O všech celkových námětech bylo z řad přítomných hlasováno a k danému pořadí námětů vytvářela dvojice týmů u pracovních stolů návrh řešení nad mapovými podklady. Závěrečné prezentace výsledků obou pracovních skupin byly velmi zajímavé a budou zahrnuty do hodnotící zprávy tohoto projektu. Do týdne obdrží Zdravé město Mladá Boleslav závěrečnou hodnotící zprávu a tu poté předá náměstek primátora Mgr. Daniel Marek na poradě vedení města k dalšímu postupu řešení. Velmi milé pracovní setkání bylo zakončeno poděkováním náměstka Marka přítomným za jejich 3 hodiny času a pracovní nasazení při řešení společného tématu proměny veřejného městského prostoru. Projekt Zdravé město bude i v dalších letech pokračovat v podobných plánovacích setkáních.
 
Závěrečná zpráva s výsledky projektu bude koncem září ke stažení na stránkách Zdravého města www.zmmb.cz

   

Článek publikován 18.09.2012 - 08:32
Zdravé město Mladá Boleslav

Komentáře


Momentálně žádné komentáře.


Copyright (c) 2012 Zdravé město Mladá Boleslav - Všechna práva vyhrazena / All rights reserved.

Zásady o používání Cookies

Stránky vytvořilo studio Web-Style.cz