Zdravé město Mladá Boleslav

>Diskutujeme s veřejností
>Pořádáme osvětové kampaně
>Realizujeme projekty
ObrázekRodinné sportovní hry
ObrázekMladé fórum 2015
ObrázekDny bez úrazu 2015
ObrázekZeměfest 2015
ObrázekFórum ZM 2015
ObrázekSídliště, jak dál
ObrázekFórum ZM 2015
ObrázekRodinné sportovní hry
ObrázekMladé fórum 2015
ObrázekSídliště, jak dál
ObrázekDny bez úrazu 2015
ObrázekZeměfest 2015
AR
Aktivní rodina

Mistní Agenda 21 (MA21)

Dokument Agenda 21 byl přijat na summitu OSN v Rio de Janeiro v roce 1992. Jedná se o globální strategický a akční plán světového společenství, který stanovuje konkrétní kroky směrem u udržitelnému rozvoji.

Město chystá nový komunitní plán

Statutární město Mladá Boleslav se v loňském roce přihlásilo k výzvě, kterou vyhlásilo v rámci operačního programu „Lidské zdroje a zaměstnanost“ Ministerstvo práce – „Podpora procesů plánování sociálních služeb“.  

Odbor sociálních věcí Magistrátu města Mladá Boleslavpřipravil ve spolupráci s partnerem – s občanským sdružením „Centrum pro komunitní plánování střední Čechy“ žádost o finanční podporu projektu, který byl nazván „Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Mladá Boleslav na období  2014 – 2018“. Žádost byla úspěšně vyřízena a Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo na tento projekt finanční podporu ve výši Kč 2.096.978,--.

Obsahem projektu s názvem „Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Mladá Boleslav na období  2014 – 2018“ je inovovat proces komunitního plánování sociálních služeb (KPSS) a zpracovat aktualizaci plánu. Tato aktualizace bude zaměřena na nové jevy, které se v sociální oblasti vyskytly od doby, kdy byl připravován a zpracován první KPSS, který je zpracován na období 2008-2013, a kterým byla splněna řada opatření ze schválených priorit, jako např.:

-         pro zlepšení informovanosti veřejnosti v oblasti sociálních služeb je každoročně od r. 2008 vydáván  „Katalog sociálních služeb a služeb souvisejících statutárního města Mladá Boleslav“

-         na webových stránkách statutárního města (www:mb-net.cz) jsou zveřejňovány aktuality a informace ze soc.oblasti

-         při odboru soc.věcí od roku 2009 úspěšně funguje dobrovolnické centrum pod vedením koordinátorky pí Vlad. Pechové

-         v roce 2011 se podařilo zajistit pro klienty příspěvkové organizace Centrum 83 a občanského sdružení Fokus podmínky pro poskytování nové sociální služby „chráněné bydlení“ v bytech v Čechově ulici a ulici Sadová

-         rovněž již druhým rokem je v provozu nízkoprahový klub Činžák pro děti od 11-19 let

-         ve spolupráci s odborem řízení projektů a komisí rady města Pro rozvojové strategie se odbor SV podílel na zpracování nového strategického plánu rozvoje města

-         další novou službou, která je na území města poskytována, je služba poskytovaná v Azylovém domě, který provozuje občanské sdružení R-Mosty Praha a služba „krizová pomoc“ zajišťovaná o.s. Občanská poradna Nymburk a Jekhetani Luma

 

Realizaci celého nového projektu KPSS zajistí odbor sociálních věcí Magistrátu města Mladá Boleslav. Koordinárorkou komunitního plánování je paní Alena Hnízdová. 

Základem pro vytvoření kvalitního komunitního plánu je spolupráce všech cílových skupin – uživatelů, zadavatele i samotných poskytovatelů sociálních služeb, kteří poskytují své služby jak na území města Mladá Boleslav, tak i na území jiných obcí či měst.

V rámci připravovaného projektu se uskuteční řada činností a aktivit, které dají předpoklad, aby komunitní plán opravdu odrážel potřeby obyvatel města a možnosti poskytovatelů sociálních služeb. Práce bude zaměřena na skupiny osob ohrožených sociálním vyloučením, kterými jsou jak senioři, tak i osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi, cizinci a další skupiny osob. Bude zaktualizována socio-demografická analýza, analýza poskytovatelů registrovaných sociálních služeb, analýza nových cílových skupin.

Bez aktivního zapojení široké veřejnosti (uživatelů sociálních služeb resp. budoucích uživatelů) a vstřícnému postoji poskytovatelů těchto služeb není možné vytvořit kvalitní a potřebám odpovídající komunitní plán. Zadavatel – statutární město Mladá Boleslav – bude tím, který jednotlivé priority a opatření plánu zrealizuje. Pracovní skupiny budou muset vybrat takové cíle, které je nutné a reálné během období, na které je plán sestaven, zrealizovat.

 

V blízké době oslovíme občany města a vyzveme je k tomu, aby se aktivně zapojili do práce pracovních skupin.

Realizace projektu začne 1. září 2012 a předpokládaný termín jeho ukončení je 30.4.2014.

Článek publikován 08.03.2012 - 13:20
Zdravé město Mladá Boleslav

Komentáře


Momentálně žádné komentáře.


Copyright (c) 2012 Zdravé město Mladá Boleslav - Všechna práva vyhrazena / All rights reserved.

Zásady o používání Cookies

Stránky vytvořilo studio Web-Style.cz